HER ŞEYİN TEORİSİNE GİDEN YOL!..

Sistem Bilimi-Enformasyon İşleme Bilimi
Her şeyin teorisi!..

Türkçe Deutsch
Baş sayfa
Giriş
Önsöz
Hatıralar
Çalışmalar
Makaleler
Aktüel Yazılar
Araştırma - İnceleme
Kitaplar
Marmara Yerel Haberler Yazıları
 
Facebook

Münir Aktolga
zm.aktolga@gmail.com

Son değişim
07/05/2023
"Yeni" -yeni olan her şey- daima "eskinin" içinde doğarak ortaya çıkıyor, onun diyalektik anlamda inkârı (anne-çocuk ilişkisi) olarak gelişiyor...

Bu ifade, benim yaşadığım sürecin sonunda ortaya çıkan bir sonuç belgesi adeta; bütün o süreci özetleyen, bu süreç içinde şekillenen ve bu sitede yer alan çalışmalarımın sonuç belgesi...

Şöyle özetleyelim: Her durumda, içinde bulundukları ortamla etkileşirken izafi bir gerçeklik olarak ortaya çıkan -yani "yaratırken yaratılarak" varolan- nesneler, kendi varoluş koşullarını üreterek yaşamı devam ettirmeye çalışırlarken, aynı zamanda, kendi içlerinde kendi diyalektik inkârlarını da yaratırlar; öyle ki, belirli bir andan itibaren artık "eski" haline gelen unsurun varlığını devam ettirme mücadelesi, kaçınılmaz olarak kendi içinde yarattığı bu "yeni" oluşumu -diyalektik anlamdaki zıttını- geliştirerek kendi "yok oluşunu" hazırlama ve yaratma mücadelesi haline de dönüşür...

Painting by Zeynep Aktolga "Kendi varlığında yok olmanın", ya da "eskinin" içinden onun diyalektik anlamda inkârı olarak doğup gelişin resmidir!.. Zeynep -eşim- ben çalışırken çizmiş!..